گودبرداری ایمن | نکات و مراحل اجرای ایمن فرایند پی‌کنی

مهمترین موضوع در اجرای عملیات خاکبرداری ایمنی است یکی از خطرناک‌ترین و مهمترین عملیات‌ها در پروژه‌های ساختمان‌سازی، گودبرداری است. اجرای دقیق این فرایند پیچیده برای حفظ جان انسان‌ها در خارج و داخل گود اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این منظور باید دیواره‌ها با استفاده از سازه‌های نگهبان به خوبی مهار شوند و تمام مخاطرات موجود […]

خطرات گودبرداری | بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایمنی پروژه

فرایند گودبرداری و اهمیت رعایت نکات ایمنی

فرایند گودبرداری و اهمیت رعایت نکات ایمنی گودبرداری به هر نوع عملیات خاک‌برداری، ترانشه‌برداری، حفر چاه، شفت، تونل یا کندن زمین گفته می‌شود. کار کردن در داخل سایت خاکبرداری شده بسیار خطرناک است و باید نکات گوناگون را برای کاهش و از بین بردن مخاطرات در نظر بگیرید. در سال‌های اخیر افزایش تراکم پروژه‌های ساختمانی […]