پروژه های تکمیل شده

پروژه شفت مترو کاشانی

شفت مترو کاشانی

این پروژه در سال 1395 به منظور ایجاد دسترسی تاسیسات مابین ایستگاه ستاری و ایستگاه ایت الله کاشانی در تقاطع جنت اباد انجام شد  مساحت

جزئیات بیشتر
پست بیشتری برای نمایش نیست!