شفت مترو کاشانی

پروژه شفت مترو کاشانی

این پروژه در سال 1395 به منظور ایجاد دسترسی تاسیسات مابین ایستگاه ستاری و ایستگاه ایت الله کاشانی در تقاطع جنت اباد انجام شد  مساحت شفت 90 متر مربع به صورت بیضی شکل و عمق پروژه 20 متر بوده ، اجرای عملیات خاکی در مدت زمان 20 شب کاری انجام شد است. پایدارسازی پروژه به […]